‘Interim HR-chef –
kapar arbetstoppar och
skapar kontinuitet’

Att anlita en erfaren personalchef eller HR-specialist interimt är ett effektivt och praktiskt sätt att täcka upp vid arbetstoppar, längre ledighet, sjukskrivningar och inför nyrekrytering.

Newplacement har stor erfarenhet av att arbeta med kvalificerat stöd i HRM och verksamhetsutveckling. Vi har resurser att på konsultbasis gå in som Human Resource (HR)-chef om ditt företag, under kortare eller längre tid, behöver erfaren förstärkning eller hjälp med att finna konstruktiva lösningar på svårlösta problem. Genom att anlita oss för specifika projekt eller uppdrag får du också tid att i lugn och ro rekrytera rätt kompetenser för din verksamhet. Professionell kontinuitet i personalledningen stärker dessutom företagets status som arbetsgivare på marknaden.

Om du så önskar kan vi hjälpa ditt företag att ta fram strategier, policys och på sikt även bygga upp er egen HR-organisation. Dessutom erbjuder vi hjälp med coachning för individuell utveckling av medarbetare på arbetsplatsen.