‘Vi coachar företagsledare och enskilda
medarbetare till en bättre framtid’

Coachning har länge används inom idrotten för att ge framförallt elitidrottare mental styrka att uppnå önskade resultat och långsiktiga mål. Som företagsledare kan du ha stor nytta och glädje av coachning för att utveckla dig själv, enskilda medarbetare eller grupper. Fördelarna är att det ger en kontinuerlig långsiktig utveckling av medarbetare med fokusering på nuläge och framtid.

Coachning är också ett kraftfullt redskap som kan hjälpa personer i omställning att utveckla sig själv och sina egna förmågor. Metoden hjälper dig som individ att finna egna lösningar och att genomföra dessa. Den får dig att fokusera på de mål du vill nå samt hur du ska uppnå dem. Genom coachning lär du dig vad som är bästa vägen för just dig.

I USA är coachning sedan länge en etablerad arbetsform. Där visar undersökningar att avkastningen av coachning ger i genomsnitt 6 gånger mer än vad det kostar. I Sverige är tumregeln att avkastningen är dubbelt så stor som kostnaden.