'Vi medverkar till en ny och bättre
framtid för specialister och
chefer i omställning'

Genom professionell handledning och engagemang medverkar NewPlacement till att förvandla omställningen till en positiv insikt för alla. Med rätt stöd stärks även personens förutsättningar att finna nytt jobb och att marknadsföra sina kunskaper och erfarenheter på ett bra sätt.

Vanligen kallas detta 'outplacement'. Vi kallar det 'newplacement'. Ett bättre uttryck för de positiva värden, som en omställning faktiskt kan innebära. För individen, som får chans till nya utmaningar i livet och karriären, och för företaget, som tar sitt medarbetaransvar.

Varje uppdrag är exklusivt, därför att det berör kompetenta människor och deras framtid. Att arbeta individuellt och under full diskretion är en självklarhet.